#9 สอน Arduino Tutorial : Arduino คำสั่งทำงานซ้ำ วน loop

การทำงานหลาย ๆ อย่างมีลักษณะทำงานเดิมซ้ำ ๆ บางครั้งอาจเขียนคำสั่งหลาย ๆ ครั้งเองได้ เช่นบวกเลข 1-10 แต่ถ้าจำนวนมาก เช่น บวกเลข 1-1000 เราก็มีวิธีสั่งให้โปรแกรมเราทำงานเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้  การทำงานซ้ำ หรือ วนลูป loop มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่มีจำนวนครั้งแน่นอน เช่นให้บวกเลข 1-1000 และอีกแบบคือ ทำแบบเช็คตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่นการบวกเลขไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีค่ามากกว่า 1000

 

คำสั่งวนลุปแบบมีจำนวนครั้งที่แน่นอน

เรียกว่าลูป for การเขียนโปรแกรมดังนี้

for(ตัวแปรค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไขที่จะให้ออกจากลูป ; คำสั่งตัวนับจำนวนครั้ง){

// เขียนโปรแกรมที่นี่

}

ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมให้แสดงคำว่า Arduino จำนวน 5 ครั้ง

 

คำสั่งวนลูป โดยเช็คเงื่อนไข

while(เงื่อนไข){

//เขียนโปรแกรมที่นี่

}

ถ้าเงื่อนไข เป็นเท็จก็จะออกจากลูป

ถ้าต้องการให้ทำก่อน แล้วค่อยเช็ค เพียงสั่งให้ทำ do แล้วเอา while มาไว้ด้านล่าง

do{

//เขียนโปรแกรมที่นี่

}while(เงื่อนไข)

 

ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมให้แสดงคำว่า Arduino จำนวน 5 ครั้ง

 


One Response Comment

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.