ในตัวอย่างนี้ เราจะมาทำสวิตช์ กดติด กดดับ

ใช้ฟังก์ชั่นสวิตช์ ทำให้เขียนโปรแกรมติดต่อกับสวิตช์ได้ง่าย หลากหลาย ยืดหยุ่นกว่าวิธีทั่ว ๆ ไป

 


One Response Comment

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.