ในตัวอย่างนี้ เราจะมาควบคุม GPIO ในการแสดงผล LED แบบ RGB ซึ่งมี 3 สีในดวงเดียว แต่ละสีสามารถสั่งเปิด/ปิด ปรับความสว่างได้ 0-255 ระดับ เมื่อนำแต่ละสีมาผสมกัน ก็จะเป็นสีต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ

 

ในตัวอย่างนี้ จะเป็นการฝึกสร้างและใช้งาน function ซึ่งจะทำให้เราเขียนโคดได้กระชับ และอ่านเข้าใจง่ายขึ้น


One Response Comment

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.