เริ่มต้น สอน Arduino : คำสั่งตรวจสอบ เงื่อนไข if else

เราสามารถสั่งให้โปรแกรมหรือบอร์ด Arduino ของเราตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เราต้องการได้ เช่น ตรวจสอบอุณหภูมิ ถ้ามีค่าเกินกำหนดให้สั่งเปิดพัดลมอัตโนมัติ หรือถ้าอุณหภูมิต่ำกว่ากำหนดให้ปิดพัดลมอัตโนมัติ ซึ่งบางกรณีเงื่อนไขซับซ้อนมาก ๆ Arduino ก็สามารถทำได้ตามที่เราต้องการ

การเปรียบเทียบจะให้ค่าออกมาเพียง 2 ค่า คือ ถูกหรือผิด เท่านั้น (true false)

การใช้งานก็ใช้สัญลักษณ์ ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เช่น เครื่องหมาย

> มากกว่า

< น้อยกว่า

>= มากกว่าหรือเท่ากับ

<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ

!= ไม่เท่ากับ

== เท่ากับ

คำสั่งเปรียบเทียบเป็นอีกพื้นฐานที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino ซึ่งก็เขียนได้ไม่ยากดังนี้

if(การเปรียบเทียบ){

ถ้า การเปรียบเทียบเป็นจริง ทำคำสั่งในวงเล็บนี้ ถ้าไม่จริง ก็ข้ามคำสั่งในวงเล็บนี้ไปเลย

}

เช่น

ในกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบเงื่อนไขหลายชั้น ให้เพิ่มคำสั่ง else if เข้าไปด้วย เช่น

และถ้าต้องการให้ทำงานในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขใดเลย ให้เพิ่มคำสั่ง else ปิดท้าย เช่น

เราสามารถใช้คำสั่ง ตรรกกะร่วมกับคำสั่ง if เพื่อเพิ่มความกระชับให้คำสั่ง if ได้ โดยสัญลักษณ์

&& เครื่องหมายและ (อ่านว่า AND)
|| เครื่องหมายหรือ (อ่านว่า OR)

เพื่่อให้เข้าใจความหมายได้ง่าย ลองคิดดูว่าจะซื้ออะไรบ้างจากคำถามนี้
ถ้าบอกว่า : ให้ซื้อข้าวกระเพรา และ ไข่ดาว : ผลลัพธ์คือ ได้กระเพรากับไข่ดาว
ถ้าบอกว่า : ให้ซื้อข้าวกระเพรา หรือ ไข่ดาว : ผลลัพธ์คือ ได้กระเพรา ไม่ก็ได้ ไข่ดาว อันใดอันหนึ่ง
จะสังเกตว่า ถ้าใช้คำสั่ง “และ” แปลว่าเอาทั้งหมด เป็นจริงทั้งหมด ถึงจะถูก true
ถ้าใช้คำสั่ง “หรือ” แปลว่าเอาแค่อันใดอันหนึ่ง เป็นจริงแค่บางส่วน ก็จะถูก true

ตัวอย่างการใช้ ตรรกกะร่วมกับคำสั่ง if


3 Response Comments

 • ก้าวกล้า  15 พฤษภาคม 2018 at 07:19

  ขอบคุณสำหรับบทเรียนทึ่ทำให้มองภาพออกและเขัาใจง่าย

  ตอบกลับ
 • Kai  24 มกราคม 2021 at 13:29

  ขอบคุณสำหรับขั้นตอนการสอนที่ทำให้ดูง่ายและเห็นภาพ

  ตอบกลับ
 • jau  12 มิถุนายน 2021 at 16:57

  ขอบคุณครับที่ทำให้เข้าใจ

  ตอบกลับ

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.