Unlock : เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เพื่อปลดล็อค ความสามารถของคุณ

3 Required Steps

  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU DHT ThingSpeak : บันทึกและแสดงความชื้นและอุณหภูมิออนไลน์”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU Blynk App : สั่งงานและมอนิเตอร์ NodeMCU ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย Blynk”
  • Completed lesson “การใช้งาน IFTTT เพื่อเชื่อมต่อกับ Application Facebook ,Line,Gmail และอีกมากมาย”

ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์