#5 สอน Arduino Tutorial : Arduino ควบคุมขา OUTPUT

การใช้งาน ขา OUPTUP ของ Arduino แบบ Digital โดยสั่งให้ Arduino เปิด/ปิด ไฟ LED
ในคลิปนี้ เราจะมาทดลองสั่งงาน เปิด/ปิด หลอดไฟ LED
ขั้นแรก ก็ต้องเซตขา Arduino ให้เป็นโหมด OUTPUT ก่อน
แล้วใช้คำสั่ง digitalWrite(); ในการควบคุม

สัญญาณแบบ Digital
มีเพียงแค่ 2 ค่า คือ เปิด หรือ ปิด
ทุกขาของ Arduino สามารถสั่งงานแบบ Digital ได้ทุกขา

Arduino สามารถทำงานแบบ digital ได้ 2 แบบคือ 
1. แบบ INPUT สำอ่านค่าว่า ขานั้นมีไฟ หรือ ไม่มีไฟ
2. แบบ OUTPUT สำหรับส่งค่า เปิดไฟ/ปิดไฟ ออกไป

การกำหนดโหมด ให้กับขา Arduino
ค่าเริ่มต้นของขา digital ใน Arduino คือเป็นแบบ INPUT ใช้งานได้เลย ไม่ต้องกำหนดค่า
การใช้ขาแบบ OUTPUT ต้องกำหนดโหมดให้ถูกต้องก่อน โดยใช้คำสั่ง

pinMode(ขา);

เมื่อกำหนดโหมดให้ถูกต้องแล้ว เราสามารถสั่งให้ไฟเปิดที่ขานั้นได้ โดยใช้คำสั่ง

digitalWrite(ขา,ค่า 0 หรือ 1);

ค่า 0 คือ สั่งให้ไฟดับ ไฟออก 0V เป็นสัญญาณ LOW
ค่า 1 คือ สั่งให้ไฟติด ไฟออก 5V เป็นสัญญาณ HIGH

คำสั่งหน่วงเวลา delay();
ใช้สำหรับหน่วงเวลา โดยคำสั่งถัดไปจะไม่ทำงานจนกว่าจะหน่วงเวลาครบที่กำหนด
เช่น ต้องการหน่วงเวลาที่ 1 วินาที เขียนโคดดังนี้
delay(1000);

ตัวอย่างเพิ่มเติม
ต้องการสั่งเปิด/ปิด ไฟ ที่ขา 5 ของ Arduino โดยให้เปิดไฟ 0.5 วินาที แล้วปิดไฟ 0.5 วินาที

void setup(){
pinMode(5,OUTPUT);
}
void loop(){
digitalWrite(5,1);
delay(500);
digitalWrite(5,0);
delay(500);
}

 

 


2 Response Comments

  • ruscharis  3 กรกฎาคม 2019 at 15:12

    สุดยอดเลยครับ คลิปเข้าใจง่ายดีครับ

    ตอบกลับ

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.