Arduino สามารถรับสวิตช์หลาย ๆ ตัว โดยใช้ขาเพียงไม่กี่ขาได้ โดยใช้การต่อสวิตช์แบบ Matrix

สวิตช์แบบ Matrix เป็นที่นิยมและมีประโยชน์มาก ในการใช้ป้อนข้อมูลให้กับ Arduino มีวิธีการใช้ที่ง่าย


ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.