ในตัวอย่างนี้ เป็นการใช้งานสื่อสาร Arduino แบบ Serial อย่างละเอียด ซึ่งเป็นใช้สัญญาณ 2 เส้น คือ RX และ TX

 

ถ้าเซนเซอร์ที่กำลังหาวิธีใช้งานอยู่ เขียนขาไว้ว่า RX,TX แสดงว่าใช้งานแบบ Serial และให้ความสำคัญกับ 2 ขานี้ เพราะเราจะใช้แค่ 2 ขานี้ ในการควบคุม

 


One Response Comment

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.