จากเดิมที่เคยใช้ arduino อ่านค่าจากสวิตช์ 1 ปุ่ม ต่อ 1 ขา ถ้าใช้ 4 ตัว ก็ต้องใช้ขา 4 ขา

แต่ถ้าสวิตช์มีหลายปุ่ม และ Arduino มีขาไม่พอควบคุมล่ะ ในตัวอย่างนี้เรามีวิธีแก้ ขอแค่เพียงขา Analog 1 ขา ก็อ่านค่าจากปุ่มได้หลายปุ่ม

 

หลักการคือ ต่อ R เข้ากับสวิตช์ ทำให้สวิตช์แต่ละตัวมีค่าความต้านทานไม่เท่ากัน เพียงเท่านี้ ก็สามารถแยกได้แล้วว่า กดปุ่มอะไรเข้ามา โดยใช้ขา Analog อ่านค่า เพียงแค่ขาเดียว


3 Response Comments

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.