Arduino Matrix keypad เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่นิยมใช้ รับข้อมูลได้หลายปุ่ม ติดตั้งง่าย แต่การใช้งานอาจจะต้องใช้สายไฟหลายเส้นกันหน่อย
หลายครั้งขา Arduino มีไม่เพียงพอ อีกทั้งยังต่อยาก

 

ในกรณีที่ไม่อยากต่อสายหลายเส้น หรือขา Arduino มีไม่พอ วิธีแก้ที่ดีที่สุด คือใช้ โมดูลขยายขาแบบ I2C ซึ่งจะทำให้การต่อใช้งาน Arduino Keypad Matrix ง่ายขึ้นอีกเยอะ

 


ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.