Unlock : เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เพื่อปลดล็อค ความสามารถของคุณ

 

9 Required Steps

  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU EEPROM : เก็บข้อมูลลง EEPROM ESP8266”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU Interrupt”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU Sleep mode”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU OTA : ESP8266 อัพโหลดโปรแกรมแบบไร้สาย”
  • Completed lesson “ESP8266 การใช้ Arduino Uno โปรแกรมแทน USB TTL”
  • Completed lesson “การโปรแกรม Arduino ESP8266-01 / ESP8622-01S”
  • Completed lesson “การโปรแกรม Arduino ESP8266 รุ่น ESP-07 , ESP-08 , ESP-12”
  • Completed lesson “แนะนำบอร์ด Witty cloud Arduino ESP8266”
  • Completed lesson “ESP8266 NodeMCU : การนำไปใช้งานจริงให้คุ้มค่า”

ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์