Unlock : เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ เพื่อปลดล็อค ความสามารถของคุณ

4 Required Steps

  • Completed lesson “ESP8266 OLED : ESP8266 แสดงผลออก จอ OLED”
  • Completed lesson “ESP8266 WS2812b NeoPixel : ESP8266 ควบคุม LED WS2812B NeoPixel”
  • Completed lesson “ESP8266 Max7219 8×8 LED Matrix : ESP8266 แสดงผล LED Dot Matrix”
  • Completed lesson “ESP8266 TM1637 7 Segment display : ESP8266 แสดงผลจอ 7 Segment”

ยังไม่มีคอมเมนต์

คุณสามารถเป็นคนแรกที่คอมเมนต์