Arduino Analog OUTPUT

Arduino ทำความรู้จักกับสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องมีได้หลายค่า ต่างกับสัญญาณแบบ Digital ที่มีเพียงแค่ค่า 0 กับ 1 บอร์ด Arduino Uno สามารถส่งค่าแบบ Analog OUTPUT ได้ทุกขา ที่มีสัญลักษณ์ตัวหนอน ในคลิปนี้จะเป็นการควบคุมเอาต์พุตแบบ Analog เพื่อปรับความสว่างของ LED แบบ PWM

ขา Analog ใน Arduino Uno จะมีสัญลักษณ์ตัวหนอนเขียนไว้ ทุกขาที่มีจะสามารถใช้คำสั่ง Analog OUTPUT ได้ ส่วนขาที่ไม่มีก็จะใช้ไม่ได้

วิธีใช้ Analog OUTPUT 

1. กำหนดขาเป็นโหมด OUTPUT
2. ใช้คำสั่ง analogWrite(ขา , ค่า 0-255);
ตัวอย่าง
ต้องการปรับความสว่างให้ LED ที่ต่อกับขา 9 โดยจ่ายไฟออกให้ LED ที่ ไฟประมาณ 2.5V
1. ค่า 0-255 แปลงเป็นโวลต์ได้ 0-5V
2. ดังนั้น ค่า 2.5V เท่ากับ 255/2 หรือประมาณ 128

 

เขียนโคดได้ดังนี้

 

คำถามลองคิดเล่น ๆ 

– ถ้าเปลี่ยน LED ที่ต่อกับขา 9 เป็นขา 7 ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร


One Response Comment

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.