จากที่เราได้ใช้งาน ไลบารีที่คนอื่นทำให้เราใช้แล้ว ตอนนี้เราจะมาเขียนไลบารี เพื่อใช้งานเอง และยังสามารถแบ่งปันให้คนอื่นใช้ได้ด้วย

การเขียนไลบารีแยก ที่เป็นของเราเอง จะทำให้โปรแกรมสะอาด และเขียนได้ง่ายขึ้น

 


One Response Comment

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.