โครงสร้างของ Arduino มี 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
void setup()
{
// ทำงานเพียงแค่ครั้งแรก ครั้งเดียว
}
void loop()
{
// ทำงานซ้ำเรื่อย ๆ จนกว่าจะถอดปลั๊ก
}


ตัวแปร
ตัวแปร คือหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล เพื่อเรียกใช้ในการประมวลผล

การประกาศตัวแปร
ชนิดของตัวแปร ตั้งชื่อตัวแปร = ค่าที่กำหนด; เช่น

  • int myNumber;
  • int myNumber = 454;
  • double myNumber = 454.55;

เราควรกำหนดประเภทตัวแปรให้เหมาะสม เพราะตัวแปรแต่ละประเภทใช้พื่นที่หน่วยความจำไม่เท่ากัน เช่น

  • int ใช้หน่วยความจำ 2 byte
  • double ใช้หน่วยความจำ 4 byte

ชนิดและรายละเอียดของตัวแปรใน arduino ดังรูปนี้


ตัวแปรที่ได้ใช้บ่อย 


 

 


One Response Comment

  • เบิ้ม  30 มกราคม 2020 at 20:47

    ดีมากเลยครับ ดูบทเรียนถัดไปครับ

    ตอบกลับ

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.