ในตัวอย่างนี้เราจะวัดอุณหภูมิความร้อน จากสภาพแวดล้อม รอบ ๆ ตัวเรา โดยใช้เซนเซอร์ LM35 ซึ่งให้ค่าออกมาเป็นโวลต์ ดังนั้นเราสามารถอ่านค่าโวลต์ผ่านทางขาที่มีตัว A เช่นขา A0-A5

เซนเซอร์ LM35 ใช้งานง่ายมาก และรองรับไฟในช่วงกว้าง

เพียงแค่จ่ายไฟ 4-30V และ กราวน์ ก็จะได้ค่าอุณหภูมิออกทางขา Vout

Vout ให้ค่า 10mV ต่อ 1 องศาเซลเซียส

เช่น ถ้าวัดได้ 100mV ก็แสดงว่าอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส


One Response Comment

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.