Arduino ESP8266 Tutor

เปิดแล้วครับ คอร์สสอน Arduino ESP8266 สามารถควบคุม ติดต่อ แสดงผล ได้ทุกที่ทั่วโลก
ทำงานได้ทุกระบบปฎิบัติการ ทั้ง Android , IPhone , Windows , IOS , Linux ผ่าน Webbrowser
ลงชื่อเล่นสนุก Arduino ESP8266 เพื่อทำเป้าหมายให้สำเร็จ กันได้เลย
ถ้ามีปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจโพสถามในหน้าบทความได้เลย ผมช่วยตอบให้
เพื่อน ๆ คนไหนทำออกแล้วมาช่วยกันตอบ ก็ขอให้เก่ง ๆ มากขึ้นไปอีก
 
เป้าหมายในคอร์สนี้คือให้ทุกคนที่มาเล่นมาศึกษา สามารถทำออก ใช้งานได้กันทุกคน ในทุกบทความ ด้วยความรวดเร็ว
 
เริ่มต้นอาจจะยังมีข้อผิดพลาดบ้างในบางจุด ก็ขออภัยเพื่อน ๆ ทุกคนไว้ด้วยครับ
ขอขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจ และให้คำแนะนำกันมาอย่างล้นหลาม

สวัสดีความสนุก Hello Fun !!!


การสมัครสมาชิก

ที่เมนูด้านขวา เลือก ลงทะเบียน

หรือ

ที่เมนูด้านขวา เลือก เข้าสู่ระบบ

แล้วเลือก

กดปุ่มรูปนี้ เพื่อเข้าเรียนคอร์ส Arduino ESP8266


แนะนำคอร์สสอนใช้งาน Arduino ESP8266

การใช้งาน Arduino ESP8266 Tutor 

การเรียนรู้สามารถเลือกเรียนเรื่องไหนก็ได้ตามความชอบ

หรือถ้ายังไม่รู้จะเริ่มเรื่องไหนก่อน แนะนำให้เรียนรู้ตามลำดับจากบนลงล่าง หรือ เรียนรู้ตามระดับความสำเร็จ

 

 1. เมื่อเรียนแต่ละเรื่องเข้าใจและทำได้แล้ว ให้กดปุ่มดังภาพด้านล่างนี้ เพื่อบันทึกความสำเร็จ
 2. ที่ด้านขวาจะเห็น แถบวัดความก้าวหน้า แสดง % การเรียนรู้ในคอร์สนี้
 3. เมื่อทำความเข้าใจในแต่ละเรื่องครบ จะแสดงรางวัลความสำเร็จย่อย ที่แถบด้านขวา เก็บให้ครบทุกความสำเร็จ

  Arduino ESP8266 เป้าหมายคือ ทำให้สำเร็จทั้ง 3 ระดับ


  รางวัลความสำเร็จ เรียนรู้ให้ครบแต่ละบท เพื่อรับรางวัลความสำเร็จ ดูรายละเอียดความสำเร็จทั้งหมดที่นี่


อุปกรณ์ทดลองพื้นฐาน ArduinoAll ESP8266 Starter Kit

ชุดอุปกรณ์ทดลองเรียนรู้ Arduino ESP8266 ระดับพื้นฐานได้อย่างครบถ่วนและคุ้มค่าที่สุด

Arduino ESP8266 Starter Kit ชุดศึกษาเรียนรู้ Arduino ESP8266 สำหรับผู้เริ่มต้น

สามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้

 • การใช้งาน Arduino ESP8266 GPIO
 • Digital Input
 • Digital Outupt
 • Analog Input
 • Analog Output
 • สั่งควบคุมเปิดปิดไฟ LED
 • การใช้งานสวิตช์
 • การอ่านค่าจากตัวต้านทานปรับค่าได้แบบ Analog
 • อ่านค่าความเข้มแสง
 • วัดค่าความชื้นและอุณหภูมิ
 • การเชื่อมต่อกับ wifi และ internet
 • การอ่านค่าจากเว็บไซต์ต่าง ๆ
 • การติดต่อฐานข้อมูล MySQL กับ ESP8266
 • การใช้งาน ESP8266 ร่วมกับ JavaScript และ HTML
 • การส่งค่าเซนเซอร์ต่าง ๆ ขึ้นไปบนอินเตอร์เน็ต
 • การควบคุมเปิด/ปิดไฟ ผ่าน internet
 • การติดตามค่าอุณหภูมิและความชื้นผ่าน internet จากทุกที่ทั่วโลก
 • การส่งข้อความไปยัง Line หรือ Facebook
 • การส่ง Email แจ้งเตือนต่าง ๆ ด้วย ESP8266
 • และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย ในคอร์สอน Arduino ESP8266 นี้
 • ด้วยพื้นฐานที่จำเป็นเหล่านี้ เราก็จะสามารถประยุกต์กับงาน IoT สร้างสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการได้ไม่ยาก

Arduino ESP8266 Starter Kit ชุดศึกษาเรียนรู้ Arduino ESP8266 สำหรับผู้เริ่มต้น


 

เนื้อหาคอร์สนี้

Lessons สถานะ
1

รายการอุปกรณ์ ที่ใช้ทดลอง ESP8266 Tutor

2

ESP8266 คือ

3

แนะนำบอร์ด ESP8266 NodeMCU

4

ESP8266 NodeMCU Arduino IDE : การเขียนโปรแกรม NodeMCU ESP8266 Arduino IDE

5

ArduinoAll ESP8266 Subscript

6

ESP8266 NodeMCU GPIO : การควบคุม Input/Output แบบ Digital

7

ESP8266 Infrared Detect Object Sensor : ESP8266 ตรวจจับวัตถุด้วยแสงอินฟาเรด

8

ESP8266 NodeMCU Relay : ESP8266 เปิดปิดไฟ 0-220V ด้วย Relay

9

ESP8266 NodeMCU Analog GPIO : การควบคุม Input/Output แบบ Analog

10

ESP8266 NodeMCU LDR : ESP8266 วัดความสว่างของแสงด้วย LDR

11

ESP8266 LM35 temperature sensor : ESP8266 LM35 วัดอุณหภูมิแบบ Analog

12

ESP8266 NodeMCU Motor : ESP8266 ควบคุมมอเตอร์

13

ESP8266 RGB Color Mix : ESP8266 ผสมสี RGB LED

14

ESP8266 เซนเซอร์ความชื้นและอุณหภูมิ DHT11/DHT22

15

ESP8266 NodeMCU SD Card : ESP8266 ใช้งาน SD Card

16

ESP8266 I2C Scan : ESP8266 หา Address I2C

17

ESP8266 NodeMCU RFID : ESP8266 ติดต่อ RFID

18

ESP8266 NodeMCU LCD I2C : ESP8266 แสดงผลออก จอ LCD แบบ I2C

19

ESP8266 OLED : ESP8266 แสดงผลออก จอ OLED

20

ESP8266 TSL2561 Luminosity Sensor : ESP8266 วัดความเข้มแสง

21

ESP8266 18B20 Temperature : ESP8266 วัดอุณหภูมิด้วย 18B20

22

ESP8266 WS2812b NeoPixel : ESP8266 ควบคุม LED WS2812B NeoPixel

23

ESP8266 Max7219 8×8 LED Matrix : ESP8266 แสดงผล LED Dot Matrix

24

ESP8266 TM1637 7 Segment display : ESP8266 แสดงผลจอ 7 Segment

25

ESP8266 NodeMCU Matrix Keypad : ESP8266 อ่านค่าปุ่มกดจาก Matrix Keypad

26

ESP8266 Remote Infrared รีโมทอินฟาเรด

27

ESP8266 NudeMCU HCSR04 Ultrasonic : ESP8266 วัดระยะทางด้วย Ultrasonic

28

ESP8266 ขยายขา Output ด้วย 74HC595

29

ESP8266 NodeMCU ADC Expand : ขยายขา Input Analog NodeMCU ด้วย MCP3008

30

ESP8266 I2C MCP23017 I/O Expander ขยายขา Input และ Output

31

ESP8266 NodeMCU ติดต่อ Arduino แบบ I2C

32

ESP8266 NodeMCU ติดต่อ Arduino แบบ Serial

33

ESP8266 NodeMCU EEPROM : เก็บข้อมูลลง EEPROM ESP8266

34

ESP8266 NodeMCU Interrupt

35

ESP8266 NodeMCU Connected : การเชื่อมต่อ NodeMCU เข้ากับ Network

36

ESP8266 Client POST/GET : ESP8266 Client แบบ POST / GET

37

ESP8266 NodeMCU DateTime NTP : ดึงเวลาจาก Server มาใช้งานด้วย NodeMCU

38

ESP8266 NodeMCU DHT11/DHT22 Data Logger : บันทึกข้อมูล อุณหภูมิความชื้นพร้อมเวลาด้วย SD Card และ NodeMCU

39

ESP8266 NodeMCU Server : การใช้งาน NodeMCU แบบ Server

40

ESP8266 NudeMCU Relay สั่งงานเปิดปิดไฟผ่าน Relay แบบออนไลน์

41

ESP8266 NodeMCU LED PWM : ESP8266 ควบคุมความสว่างของ LED ออนไลน์

42

Arduino ESP8266 DHT : ESP8266 แสดงความชื้นและอุณหภูมิแบบออนไลน์

43

ESP8266 NodeMCU JQuery JavaScript

44

ESP8266 NudeMCU HCSR04 Ultrasonic วัดระยะทางแบบออนไลน์

45

ESP8266 NodeMCU MySQL : ติดต่อ PHP และฐานข้อมูล MySQL ด้วย ESP8266

46

ESP8266 NodeMCU DHT ThingSpeak : บันทึกและแสดงความชื้นและอุณหภูมิออนไลน์

47

ESP8266 ใช้งาน MQTT ของ CloudMQTT

48

ESP8266 NodeMCU Firebase : Firease ใช้งานร่วมกับ ESP8266

49

ESP8266 Node GMail Sender : ส่ง Email จาก GMail ด้วย NodeMCU

50

ESP8266 NodeMCU Line Notify : ส่งข้อความจาก NodeMCU เข้า LINE

51

ESP8266 NodeMCU Blynk App : สั่งงานและมอนิเตอร์ NodeMCU ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย Blynk

52

ESP8266 NodeMCU Sleep mode

53

ESP8266 NodeMCU OTA : ESP8266 อัพโหลดโปรแกรมแบบไร้สาย

54

ESP8266 การใช้ Arduino Uno โปรแกรมแทน USB TTL

55

การโปรแกรม Arduino ESP8266-01 / ESP8622-01S

56

การโปรแกรม Arduino ESP8266 รุ่น ESP-07 , ESP-08 , ESP-12

57

แนะนำบอร์ด Witty cloud Arduino ESP8266

58

ESP8266 NodeMCU : การนำไปใช้งานจริงให้คุ้มค่า

59

Microgear และ NETPIE ใช้งาน Freeboard เพื่อการแสดงผลได้ทั่วโลก

60

การใช้งาน IFTTT เพื่อเชื่อมต่อกับ Application Facebook ,Line,Gmail และอีกมากมาย

43 Response Comments

 • Warut Singseeta  14 กุมภาพันธ์ 2017 at 16:30

  สวัสดีครับ
  ขอขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆๆแบบนี้นะครับ
  ด้วยความนับถือ

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  KK  21 กุมภาพันธ์ 2017 at 09:25

  จากบทเรียนทั้งหมด บางตัวอย่างทดลองแล้วโอเค แต่บางบทเรียนตอนนี้รอสั่งอุปกรณ์มาเพิ่มเติมเพื่อทำการทดลอง การเรียนจากการสอนแบบนี้ค้อนข้างจะดีมากครับ สำหรับพื้นฐานที่จะต่อยอดออกไปเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ อย่างไรก็ตามผมในฐานะผู้เรียน ต้องขอขอบคุณท่านผู้ทำบทเรียนนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นวิทยาทานแก่บุคคลทั่วไปที่ไฝ่รู้
  ด้วยความเคารพ
  เกรียงชัย แสงมณี

  ตอบกลับ
  • Facebook Profile photo
   admin  7 มีนาคม 2017 at 14:38

   ยินดีมาก ๆ ครับ

   ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  Oeorge Ruji  6 มีนาคม 2017 at 15:26

  ผมไม่มีพื้นฐานอิเลคเลย แต่เขียนโปรแกรมได้ เรียนได้ไหมครับ

  ตอบกลับ
  • Facebook Profile photo
   admin  7 มีนาคม 2017 at 14:09

   เรียนได้ จะเห็นว่ามีการต่ออุปกรณ์ไม่กี่อย่าง ถ้าเขียนโปรแกรมได้ก็ไปได้ไวครับ

   ตอบกลับ
  • thianchai  12 มิถุนายน 2017 at 01:52

   arduino เค้าตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้คนที่ไม่เป็นไฟฟ้าก้อต้องเล่นได้ สู้ๆครับติดตรงใหนก้อถามเพื่อนๆได้ครับ

   ตอบกลับ
 • wut  10 มีนาคม 2017 at 14:58

  ใบcertificate มีแต่Blank Form ไม่เห็นมีชื่อเลยครับ คือให้เขียนใส่ใช่ไหมครับ

  ตอบกลับ
 • wut  10 มีนาคม 2017 at 14:59

  ใบcertificate มีแต่Blank Form ไม่เห็นมีชื่อเลยครับ คือให้เขียนใส่ใช่ไหมครับ

  ตอบกลับ
 • chawalit  13 เมษายน 2017 at 22:14

  ขอบคุณมากนะครับ ที่จัดอะไรดีๆแบบนี้ ผมจะตั้งใจเรียนครับ

  ตอบกลับ
 • teerapat_kill  15 เมษายน 2017 at 17:19

  ขอบคณสำหรับกิจกรรมมากๆครับ ได้ความรู้มากๆเลยครับ

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  Suwan Singson  22 เมษายน 2017 at 12:18

  ตัว eps8622ต่อกับ arduno mega แล้วทำเป็น web server ได้ไหมครับ โดยตัว esp8622 ทำหน้าที่เป็น wifi ส่วน arduno mega ทำหน้าที่เป็น input และ output

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  klaharn charkritanont  20 พฤษภาคม 2017 at 04:29

  เป็นหลักสูตรที่ดีมาก เรียนได้ทุกที่ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
  เปิดโอกาสให้ทุกคน มีความรู้นำไปประยุกต์ใช้งานของตัวเองได้
  ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับ
 • pram  25 พฤษภาคม 2017 at 08:34

  ขอบคุณมากครับ

  ตอบกลับ
 • kiattiphong  12 มิถุนายน 2017 at 09:09

  ขอบคุณมากครับ จะพยายามเข้ามาเรียนบ่อย ๆ ครับ

  ตอบกลับ
 • bsommit  14 มิถุนายน 2017 at 07:23

  ก่อนนี้ อยากจะหนี IOT พอมาเจอ web นี้ เปลี่ยนใจเลยครับ คงหนีไม่พ้น ขอบคุณที่ช่วยสร้างแรงใจครับ

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  Jarus Promsawat  11 กรกฎาคม 2017 at 08:20

  สนใจครับมีพื้นฐานทางด้าน อิเล็กกับไฟฟ้านิดหน่อยครับอยากจะต่อยอดครับ

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  kreing89  11 กรกฎาคม 2017 at 13:14

  ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆนะครับ

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  Supet Dekrt  17 กรกฎาคม 2017 at 21:55

  สุดยอดครับ กำลังค่อยๆ เรียนรู้เพิ่มเติมครับ
  ขอบคุณสำหรับ บทเรียนออน์ไลน์ ดีๆ ให้สำหรับสังคมไทยครับ

  ตอบกลับ
 • aegkaluk@gmail.com  22 กรกฎาคม 2017 at 10:31

  วันนี้ผมได้เรียนรู้จบจบคอร์ส 60 บทเรียน จากอาจาร์ไกรสร สืบบุญ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียดแบบเอาไปใช้ได้จริง สามารถต่อยอดได้มากมาย สิ่งดีๆจะเข้ามาหาอาจารย์อีกมากมาย ยิ่งให้จะยิ่งได้รับ ผมจึงขอขอบคุณอาจารย์ไกรสร สืบบุญมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  fairytey  27 กรกฎาคม 2017 at 10:17

  ขอบคุณครับ

  ตอบกลับ
 • ballmongkon6666  25 สิงหาคม 2017 at 16:37

  ไม่มีความรู้พื้นฐาน Arduino จะเรียนรู้เรื่องไหมครับ เพราะตอนนี้รู้แค่ เปิดปิดไฟ LED 555

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  Tan Polrak  4 กันยายน 2017 at 15:37

  ขอเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้ครับ กำลังถึงข้อ 9 ครับ…..

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  นายไผ่ เด้นิ  16 กันยายน 2017 at 10:10

  >>>>พี่ครับ ไม่มีคอร์ดเรียนเกี่ยวกับ Node MCU กับ PIR Motion Sensor และ Arduino หรอครับ<<<

  ตอบกลับ
  • Facebook Profile photo
   admin  20 ตุลาคม 2017 at 17:17

   pir ให้ค่าเอาต์พุตเป็น 0 หรือ 1 ต่อแบบเดียวกับสวิตช์ธรรมดาได้เลย ก็จะได้ค่าว่าตรวบพบหรือไม่พบคนเดินผ่านครับ

   ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  Keta Seubsuja  11 ตุลาคม 2017 at 17:32

  ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆแบบนี้มากเลยค่ะสนุกมากๆ ทำแล้วเล่นเพลินเลยทีเดียวฮ่าๆ สนับสนุนให้จัดทำกิจกรรมแบบนี้ต่อไป กลายเป็นลูกค้าประจำArduinoAll ไปแล้วค่ะ 555+ ทำอีกเยอะๆนะคะ สู้ๆค่ะ

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  Audy  20 ตุลาคม 2017 at 04:10

  คอร์สเรียนแบบนี้ดีมากครับ สำหรับคนที่เริ่มต้นอย่างผมโดย
  โปรแกรมก็ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์ก็ไม่เป็น

  ขอศึกษาจนจบคอร์สด้วยคนครับ

  ตอบกลับ
 • สงกรานต์  28 พฤศจิกายน 2017 at 00:11

  หลักสูตรนี้ดีมากครับ ทำให้สามารถเรียนรู้การนำมาใช้ในการสั่งงานแบบต่างๆได้

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  ปฏิภาณ เหมุทัย  28 พฤศจิกายน 2017 at 08:37

  ชอบมากเลย ขอบคุณคนที่แปะลิงค์เว็บศึกษา ESP8266 ไว้ให้ใน youtube แล้วก็เรียนฟรีด้วย ถึงมันจะต้องอ่านเยอะก็ตาม

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  หน้ามึน อะน่ะ  8 ธันวาคม 2017 at 20:50

  ขอบคุณสำหรับบทความดีดีน่ะครับ เหมาะที่จะนำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันได้เลย

  ตอบกลับ
 • nan  10 มกราคม 2018 at 18:25

  ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้ที่แชร์ให้เรียนรู้
  ผมขอสนับสนุนชุดทดลอง 1 ชุดเพื่อเป็นการขอบคุณ
  และทดลองฝึกปฏิบัติครับ

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  Khunanon Suk  22 มกราคม 2018 at 15:24

  ต้องซื้ออุปกรณ์ก่อนถึงจะเข้าเรียนได้ใช่ไหมครับ

  ตอบกลับ
  • Facebook Profile photo
   admin  15 กุมภาพันธ์ 2018 at 00:13

   เรียนฟรี ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ครับ

   ตอบกลับ
 • reawsa  30 มกราคม 2018 at 17:02

  ขอบคุณ มากครับ ที่แบ่งปันความรู้

  ตอบกลับ
 • Facebook Profile photo
  Chanok Wongthinpa  1 กุมภาพันธ์ 2018 at 23:41

  ขอบคุณสำหรับบทเรียนดีๆ ครับเป็นกำลังใจให้ครับ

  ตอบกลับ

โพสคอมเมนต์

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.